Home

Advertisement

we deliver small

ፖስታ ዜናዎች

2009 በጀት ዓመት የዘጠኝ ወር ዕቅድ አፈፃፀም ተገመገመ

የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት 2009 በጀት ዓመት የዘጠኝ ወራት የዕቅድ ክንውን ግምገማ ሚያዚያ 21 እና 22 ቀን 2009 . በአዲስ አበባ ከተማ ኤልያና ሆቴል አካሄደ፡፡

    የግምገማ መድረኩንም የዋና ስራ አስኪያጅ ተወካይ አቶ ታደለ አሰፋ የመሩት ሲሆን የእቅድ ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ የስራ ሂደት ቺፍ ኦፊሰር አቶ ሰይድ ከድር የዘጠኝ ወሩን ዕቅድ አፈፃፀም የተጠቃለለ ሪፖርት ለውይይት አቅርበዋል፡፡

  ሪፖርቱ ከአራቱ እይታዎች አንፃር የተቃኘ ሲሆን የተከናወኑ ተግባራት፣ ጠንካራና ደካማ ጐኖች፣ ያጋጠሙ ችግሮችና የነበሩ መልካም አጋጣሚዎች ለውይይት ቀርበዋል፡፡

በቀረበው ሪፖርት መሰረት ሰፋ ያለ ውይይት የተካሄደ ሲሆን የድርጀቱ የዘጠኝ ወራት ፊዚካል አፈፃፀሙ 75% ሆኖ በተቀመጠለት ጊዜና የጥራት ደረጃ አንፃር የተከናወነ ቢሆንም ሆኖም ግን የግንባታ ስራዎች ካለፈው ተመሣሣይ ወቅትና ከዕቅዱ አንፃር በማነስ የተከናወነ መሆኑን እንደ እጥረት ለማየት ተችሏል፡፡

    plan 2009ተመሣሣይም የለውጥ ስራው ያለበትን የዘጠኝ ወር አፈፃፀም የሪፎርም ድጋፍ፣ ክትትልና ግምገማ የስራ ሂደት ቡድን ኃላፊ አቶ ትካቦ ረዳ አቅርበው ሰፋ ያለ ውይይት ተካሂዷል፡፡ በውይይቱም የለውጥ ስራውን ለመደገፍና ለማጠናከር የተሰሩ ተግባራት፣ ያጋጠሙ ችግሮች፣ ደካማና ጠንካራ ጐኖች ተለይተዋል፡፡ በተጨማሪም የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት፣ የተተገበሩ የፀረ ኪራይ ሰብሳቢነት ተግባራትንም በተመለከተ የተሰሩ ተግባራት በዝርዝር ቀርበዋል፡፡ 

    በግምገማው ላይም  የስራ ሂደት ኃላፊዎች፣ የቡድን መሪዎችና የዞን /ቤቶች ስራ አስኪያጆች ተገኝተዋል፡፡

ይዘን ስራ አመራር ስልጠና ተከናወነ

በኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት በሪፎርም ድጋፍ፣ ክትትልና ግምገማ የስራ ሂደት ቡድን አስተባባሪነት የካይዘን ስራ አመራር ስልጠና ሚያዝያ 24 እና 25 ቀን 2009 .   በአዲስ አበባ ከተማ ኤልያና ሆቴል ተካሄደ፡፡

    ስልጠናውን በንግግር የከፈቱት የድርጅቱ የኮሙኒኬሽን የስራ ሂደት ቺፍ ኦፊሰር / ዝይን ገድሉ እንደተናገሩት ድርጅቱ ለሚሰጣቸው ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶች ውጤታማነትና ለደንበኛው እርካታ የተለያዩ የለውጥ መሣሪያዎችን እየተገበረ እንደሚገኝና የከይዘን ስራ አመራርን በመከተል የሀብት ብክነትን በማስወገድ የእድገት ጉዞውን በተጠናከረ ሁኔታ ለማስቀጠል ያለውን ቁርጠኝነት ገልፀው የስልጠናው ተሣታፊዎች በቆይታቸው ሙሉ ተሣትፎ እንደሚጠበቅ ተናግረዋል፡፡

     ስልጠናው በከይዘን ስራ አመራር ኢንስቲትዩት አራት ባለሙያዎች የተሰጠ ሲሆን በስልጠናውም የከይዘን ጥቅል ዕይታ፣ የብክነት ዓይነቶች፣ የከልቡ(የከይዘን ልማት ቡድን) አደረጃጀትና አምስቱ “ማ”ዎች የሚሉ ርዕሶችን ያካተተ ነበር፡፡  የስልጠናው ተሣታፊዎችም በየርዕሶቹ ሰፋ ያለ ውይይት አድርገዋል፡፡

    ይዘን ስራ አመራርን በሂደት በተደራጀ ሁኔታ ተግባራዊ ማድረግ ምርታማነትና የምርት/የአገልግሎት ጥራትን ለማሻሻል፣ የተሻለ የስራ ቦታ ደህንነትን ለማረጋገጥ፣ ዕደላን ለማፋጠን፣ ወጪን ለመቀነስና የደምበኛን እርካታ ለመጨመር ከፍተኛ ሚና ያለው የለውጥ መሣሪያ መሆኑ በስልጠናው ወቅት ተጠቅሷል፡፡ በተለይ በድርጅቱ ተጨባጭ ሁኔታ የንብረት፣ የጊዜ እና የቦታ ብክነትን በማስወገድ እሴትን መጨመር እንደሚቻል ለመረዳት ተችሏል፡፡ በስልጠናውም የድርጅቱ የስራ አመራሮች የቡድን መሪዎች፣ የመሰረታዊ ሰራተኛ ማህበር አመራር ተወካዮችና የዞን ስራ አስኪያጆች ተሳታፊዎች ነበሩ፡፡  

 የድርጅቱን እምነትና እሴቶች የማስረጽ ስልጠና ተሰጠ

 የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት የስነ - ምግባር መከታተያ የስራ ሂደት ከሁሉም ዞኖች ለተወጣጡ 22 ወንድ እና 13 ሴት በድምሩ ለ35 ሰራተኞች በስነ - ምግባርና ፀረ-ሙስና ጉዳዮች ከሚያዚያ 17-19 ቀን 2009 ዓ.ም በድርጅቱ ዋና መስሪያ ቤት የስብሰባ አዳራሽ ስልጠና ሰጠ፡፡

  workersበስልጠናውም የስራ ሂደት ቡድኑ ኃላፊ አቶ ሳሙኤል ጌታቸው እንደተናገሩት የድርጅቱን ጤናማ የዕድገት ጉዞ በፍጥነት ለማስቀጠል በየደረጃው ላለው የድርጅቱ ሰራተኛ በየጊዜው በተለያዩ የአጫጭር ጊዜ ስልጠናዎች የአቅም ግንባታ ስራ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል፡፡  ከዚህም አንዱ የሆነ በእቅድ የሚመራ የግንዛቤ ማስጨበጫ እና የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች ሰራተኛው በስነ ምግባሩ ታማኝ፣ ሙስናን የሚፀየፍ እና በአመለካከትም ሆነ በተግባር የሚታገል የህዝብ አገልጋይ ሆኖ ለመገኘት የስልጠናውን አስፈላጊነት ጠቅሰዋል፡፡

    የድርጅቱ እምነቶችና እሴቶች የወንጀልና የሙስና ምንነት ጽንሰ ሐሳቦች እንዲሁም በስነ ምግባር መርሆዎች ዙሪያ ሁሉንም ተሣታፊዎች ያሣተፈ እና ሰፋ ያለ ውይይትም ተካሂዶበታል፡፡

    ስልጠናው ተሞክሮ ባላቸው የተለያዩ ባለሙያዎች የተሰጠ ሲሆን ተሳታፊዎችም የተሻለ ግንዛቤ የፈጠረላቸው መሆኑን ከስራ ሂደት ቡድኑ ያገኘነው መረጃ ያስረዳል፡፡

    በመጨረሻም የድርጅቱ የድጋፍ ሰጪ ዘርፍ ሥራ አስፈጸሚ አቶ ታደለ አሰፋ ለሰልጣኞች የተሣትፎ የምስክር ወረቀት ያበረከቱ ሲሆን በቀጣይ ወደ ስራ ገበታቸው ሲመለሱ በስልጠናው ላይ ያገኙትን ዕውቀት ወደ ተግባር በመተርጐም ግንባር ቀደም እና የተመሰገነ ሰራተኛ ሆነው ከስራ ባልደረቦቻቸው ጋር በታማኝነትና በጋራ የቡድን ስሜት የድርጅቱን ተልእኮ ለማሣካት የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ ኃላፊነት የተጣለባቸው መሆኑን ተናግረዋል፡፡

የገጠር ሁለገብ የመገናኛ ማእከላት የዘጠኝ ወራት የስራ አፈፃፀም ግምገማ ተካሄደ

   የገጠር ሁለገብ የመገናኛ ማዕከላት የዘጠኝ ወራት አፈፃፀም ግምገማ የተካሄደው ሚያዝያ 26 ቀን 2009 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ በኢትዮጵያ ሆቴል ሲሆን የዞን የገጠር ሁለገብ የኮሙኒኬሽን አስተባባሪዎች እና የዞን ፖስታ ቤት ጽ/ት ሃላፊዎች የግምገማው መድረክ ተሣታፊ ሆነዋል፡፡

  የአፈፃፀም ግምገማ መድረኩን የመሩት የዋና ስራ አስኪያጅ ተወካይ አቶ ታደለ አሰፋ እና የገጠር ሁለገብ የመገናኛ ማዕከላት ፕሮጀክት ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ አብነት ጐንደሬ ሲሆኑ በሁሉም ክልሎች የነበረው ጠንካራና ደካማ አፈፃፀም ላይ ቀርበው ውይይት ተካሂዷል፡፡

  በ2009 ዓ.ም በገጠር ቀበሌዎች 5000 የገጠር ሁለገብ የመገናኛ ማዕከላት ለመክፈት የታቀደ ሲሆን እስከአሁን 1367 የገጠር ሁለገብ የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ማዕከላት መከፈቱ ተገልጾአል፡፡

   የዞን አስተባባሪዎችና ምክትል አስተባባሪዎች ከጥር 3-5/2009 ዓ.ም ስለገጠር ሁለገብ መገናኛ ማእከላት ስልጠና ወስደው ወደ ስራ የተሰማሩ ቢሆንም ውጤቱ የተጠበቀውን ያክል አለመሆኑን በግምገማው ወቅት ተጠቅሷል፡፡

   በዘጠኝ ወር አፈፃፀም እንደጠንካራ ጐን የተቀመጠው በየገጠር ቀበሌዎች የተደራጁ ወጣቶች ከፍተኛ የስራ ተነሳሽነት ማሳየታቸው ሲሆን ለዚህም እንደምሳሌ የሚጠቀሰው ሲምና ቫውቸር ካርድ በራሳቸው ገንዘብ ተረክበው መሸጥ መቻላቸው እና ሌሎች በርካታ ተጓዳኝ ስራዎች መስራት መቻላቸው ሲሆን በሌላም በኩል እንደ ድክመት የተለዩት የዞን ፖ/ቤት ጽ/ቤቶች የተመደበላቸውን የሰው ኃይል ወደ ስራ አለማስገባትና የአቅርቦት እንዲሁም የመረጃ ልውውጥ ችግር መሆኑን በግምገማው ወቅት ውይይት ተደርጐ አቅጣጫ ተቀምጧል፡፡

   የገጠር ሁለገብ መገናኛ ማዕከከላት በመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚ/ር አስተባባሪነት በኢትዮ ቴሌኮምና በፖስታ አገልግሎት ድርጅት የሚተገብር ፕሮጀክት ሲሆን የፕሮጀክቱን አፈፃፀም በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ጠቅላይ ሚ/ር ጽ/ቤት ክትትል እንደሚደረግ ለማወቅ ተችሏል፡፡

የብሔር፣ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በዓል ተከበረ

በመላው ሀገሪቱ ለ11ኛ ጊዜ እና በዋናነት በሐረሪ ክልል እየተከበረ ያለው የብ/ብ/ሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓልን በተመለከተ የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት ሰራተኞች “ህገመንግስታችን፣ ለዴሞክራሲያዊ አንድነታችንና ለህዳሴ ያችን” በሚል መሪ ቃል በዕለቱ ሐምሌ 29 ቀን 2009 ዓ.ም በድርጅቱ የስብሰባ አዳራሽ በፓናል ውይይት በድምቀት አከበሩ፡፡

     በዕለቱም የድርጅቱ የድጋፍ ሰጪ ዘርፍ ስራ አስፈፃሚ አቶ ታደለ አሰፋ “ህገ መንግስት፣ ብዝሃነትና ዴሞክራሲያዊ አንድነት” በሚል ርዕስ የተዘጋጀውን ሰነድ ለፓናል ውይይት አቅርበዋል፡፡ 

     በውይይቱም የኢ.ፌዲሪ ህገ መንግስት ዋና ዋና ባህሪያትን፣ ህገ መንግስትና ብዝሃነት፣ የብዝሃነት ጥያቄዎችና አያያዛቸው፣ ስኬቶች፣ ያጋጠሙ ተግዳሮቶችና ቀጣይ አቅጣጫዎችን አስመልክቶ በቀረበው ሰነድ ላይ በስፋት ውይይት ተካሄዶባቸዋል፡፡

    በበዓሉም የሻማ ማብራትና የዳቦ ቆረሳ ስነ-ስርዓት በአቶ ታደለ አሰፋ እና በመሰረታዊ ሰራተኞች ማህበር ሊቀመንበር ወ/ሮ ዝናሽ አሰፋ የተከናወነ ሲሆን የጥያቄና መልስ ውድድር ስነስርአት ተካሂዶ ለተወዳዳሪዎችም ሽልማት ተበርክቷል፡፡  

2011. Custom text here
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker and Free Joomla Templates